Smluvní podmínky

 

 

 

Seznam zboží na stránkách DP-auto je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

 

Zrušení objednávky:

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

 

Zaslání zboží

 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřená kupní smlouva.

Turbodmychadla které jsou skladem se odesílají okamžitě a to Českou poštou jako balík do ruky do 24hodin

- cena se pohybuje od 150 do 200kč

Také je možno zaslat dobírkou přes přepravní společnost PPL.

Převodovky a zboží větších rozměrů přepravujeme přes PPL kde se cena pohybuje okolo 700-800kč za paletu i s vyzvednutím poškozeného kusu.

 

Dodací lhůta:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 24 hodin v ČR a 48 hodin v SR od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

 

 

Vrácení starého kusu!!!!!

Podmínkou uzavření obchodu je souhlas s vrácením vašeho poškozeného turba či převodovky protiúčtem!!!

 

Zaslání na naši uvedenou adresu!!!!

 

- U převodovek se vyžaduje vrácení poškozeného kusu výměnou za naši repasovanou převodovku.

- Bude-li k dobírce účtována vratná záloha,prosíme o zaslání poškozeného turba či převodovky na uvedenou adresu za stejnou cenu jako je záloha!!!

- U repasovaných turbodmychadel se vyžaduje vrácení starého turbodmychadla dodatečně do 10 dní, pokud dodavatel neurčí jinak. 

 

Upozornění!

 

Reklamace se řídí platnými podmínkami uvedenými v Obchodním zákoníku. Firma DP-auto poskytuje záruku na opravu převodovky 3měsíce,na turbodmychadla po dobu 6 měsíců a na nové turbodmychadlo po dobu 2 let od data prodeje. Neodpovídáme za škody způsobené neodbornou manipulací, montáží či užíváním.

 

 

 

Věnujte, prosím, pozornost pokynům pro montáž turba. Nedodržení níže uvedené instrukce může vest ke zničení nebo špatné funkci turbodmychadla! Na takové případy záruka se nevztahuje.

 

 

 

 

Důležitě instrukce pro montáž turbodmychadla:

 

 

 

1. Příčiny

Máte li vadné turbo důležitě vědět, proč se to stalo. Hodilo by se udělat prohlídku vozu a zjistit nesprávnost která to mohla způsobit. Diagnosa turbiny taky může prozradit, jaký mate problém s motorem – to je u nás samozřejmostí a zdarma. Před instalaci opraveného nebo nového turbodmychadla je nutně příčinu poškození odstranit.

 

2. Olej

Před montáží turbodmychadla je nutně:
  •          vyměnit motorový olej, olejový a vzduchový filtr
  •          zabezpečit stanovené množství a tlak mazacího oleje
  •          zkontrolovat čistotu přívodních a odpadních olejových hadic (odstranit vnitřní znečištění)
  •          když nelze přívodní trubku oleje zkontrolovat, je nutně jí vyměnit

 

3. Potrubí

  •          Překontrolujte nasávací a výfukové potrubí – ohnutí, deformace, na trhliny a těsnění (způsobuje hvízdání).
  •          Důkladně vyčistíte odvětrací potrubí klikové skříně motoru.
  •          Před montáží přívodního olejového potrubí musí být vstupní olejový otvor skříně turbodmychadla zaplněn po okraj       novým motorovým olejem. Je-li možně, zalijte olejem i přívodní trubku.
  •          Na těsnění přírub olejového potrubí nepoužívejte tmel.  

 

4. První spuštění

Před spuštěním motoru nejprve odpojit zapalování a vstřikovací čerpadlo, startováním protočit motor a tím nastavit tlak oleje. Zapojit zapalovaní a vstřikovací čerpadlo, motor nastartovat a nechat běžet 5-10 minut na volnoběh.

 

 

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 

 

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s pokyny,  které obdržíte při koupi nebo repasováni turbodmychadla. (pokud u výrobku existuje).

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4. Výrobek byl poškozen působením živlů.

5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6. Záruku nelze uplatnit v případě montáže turbodmychadla na vozidlo, kterému byl zvýšen výkon( tzv. přečipování).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta12 měsíců.

Zaslání Vašeho původního  poškozeného turbodmychadla na naší adresu uvedenou na webu, zašlete prosím do 3 pracovních dnů. V případě neomluveného opoždění se bude účtovat 100Kč penále za každý nastávající den.

Při nahlášení reklamace je nutné vždy dodat kopii  smlouvy o dílo a kopii faktury o odborné montáži turbodmychadla v autoservisu.

Při uplatnění záruky je vždy nutné doložit doklad že vám turbodmychadlo montovali v odborném autoservisu.

Dodržování intervalů výměny motorového oleje, všech filtrů a požadavků na kvalitu oleje.Nepožadovat po motoru maximálním výkon před zahřátím na provozní teplotu.Po dlouhodobém využívání maximálního výkonu (např. jízda po dálnici vysokou rychlostí) před zhasnutím nechat motor běžet bez zátěže ve volnoběžných otáčkách a umožnit tak vyrovnání teplot na TD.

Postup při reklamaci :

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Dodatek:

 

 

Podle § 627 odst. 1 Zákona č. 40/1964 Sb., je prodávající povinen vydat
kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a
o době jejího trvání.

Stejně tak i v Zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je v § 19,
odst. 1, uvedeno, že prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné
potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a
jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu
a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době
jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.